Search for:

Skład książek do e-booka

Od teraz skład i łamanie tekstu do formatów e-pub i mobi w cenie przygotowania do druku! Wprowadzamy nowe standardy pracy nad przygotowaniem tekstów do publikacji. Oczywistym do niedawna efektem pracy działu DtP był plik drukarski. Od teraz zmieniamy tę zasadę. Oprócz pliku do druku otrzymacie od nas gotowe pliki e-booka w formacie e-pub oraz mobi – w cenie składu. Sprawdź w cenniku lub napisz do nas!

Skład, łamanie i dostawa
książki w oprawie twardej

Dla Wydawnictwa Naukowego Sub Lupa zakończyliśmy przygotowanie do druku oraz zleciliśmy druk książki „Theophania”.

Prace polegały na wykonaniu redakcji i korekty tekstów oraz składzie i łamaniu książki do druku. Oprócz zrealizowania usługi DtP wybraliśmy drukarnię, która dostarczy książkę, oraz będziemy nadzorować druk i dostawę nakładu.

Usługi DtP to także e-publikacje

Dla naszego klienta, dużego zagranicznego wydawnictwa naukowego, kończymy właśnie przygotowanie do publikacji elektronicznej serii ponad 20 książek.

Skład i łamanie zostały pierwotnie wykonane w wydawnictwie w różnych wersjach InDesigna i w różnorodny sposób. Część plików wymaga wprowadzenia tak podstawowych parametrów, jak style akapitowe i znakowe, pracy jest więc moc. :) Ale jej efekty są widoczne a treści przez nas uporządkowane będą przyjazne dla oka i prawidłowo wyświetlane na smartfonach czy czytnikach. Usługi DtP coraz częściej polegają na przygotowywaniu składu już nie do druku, lecz właśnie do e-publikacji. Jesteśmy gotowi 🙂

Czym właściwie jest skład tekstu?

Skład tekstu, chociaż jest dziś terminem powszechnie używanym (szczególnie we frazie „skład i łamanie tekstu”) jest już właściwie pojęciem przestarzałym. Termin ten wywodzi się z czasów zecerni, gdzie ręcznie składano tekst z pojedynczych czcionek, czyli odlanych z metalu liter. Zecer, z otrzymanego rękopisu – lub w późniejszych czasach maszynopisu, – „przepisywał” tekst przy pomocy czcionek, przygotowując go do późniejszego „łamania” (formowania kolumn).

Można powiedzieć, że obecnie składu tekstu – w 99% przypadków – dokonuje autor, wprowadzając treść do komputera przy użyciu klawiatury. Czcionkę zastąpił font (komputerowy obraz dawnego metalowego materiału zecerskiego), składacza zastąpił autor (lub na przykład oprogramowanie zamieniające mowę lub obraz w tekst) wprowadzający treść do komputera, a pojęcie „skład tekstu” zlało się w rozumieniu wielu osób, niemających zawodowo do czynienia z procesami DtP, w jedno z terminem „łamanie tekstu” – choć to ostanie jest całkiem czym innym…

WCAG 2.1, czyli Web Content Accessibility Guidelines

Nasze studio od dłuższego czasu wykonuje skład i łamanie tekstów nie tylko na potrzeby druku, ale też w celu publikacji treści w formie elektronicznej. Dzięki standardowi WCAG 2.1, w którym możemy przygotować pliki PDF, dostęp do treści jest łatwiejszy dla osób słabowidzących i niewidomych. Cieszy nas, że dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, nasi specjaliści DtP mogą przygotowywać treści dostępne dla osób z problemami ze wzrokiem.

Krótki poradnik korektora

Powoli odchodzimy w naszej branży od korekty i adiustacji tekstów „na papierze”. Stopniowo redaktorzy i korektorzy przekonują się do pracy przy użyciu narzędzi, jakie oferuje format PDF. Wielu z nich ogranicza się jednak do jednego rozwiązania – narzędzia wstawienia komentarza – i za jego pomocą wprowadza wszelkiego rodzaju poprawki. Poniżej przedstawiamy funkcję trzech podstawowych narzędzi, które pozwalają na prawidłowe oznaczanie poprawek.

Aby wykreślić (usunąć) fragment tekstu, prosimy używać narzędzia „Przekreśl tekst”. Należy dokładnie zaznaczyć tekst do usunięcia, zwracając uwagę na zachowanie lub skasowanie sąsiadujących spacji, oraz nie umieszczać żadnego komentarza w polu uwag. Przekreślenie tekstu jest jednoznaczne z dyspozycją jego usunięcia i nasz program DtP zadziała automatycznie, usuwając zaznaczony fragment ze składu.

Narzędzie „podświetlony tekst” lub „wstaw komentarz” warto wykorzystywać tylko w przypadkach, gdy trzeba wydać ogólną dyspozycję do zaznaczonego fragmentu, np. zmiana parametrów fontu itp.

Aby zmienić fragment tekstu na inny, prosimy użyć narzędzia „Dodaj notatkę, aby zastąpić tekst”. Należy zaznaczyć dokładnie tekst do wymiany, a następnie w polu uwag wpisać docelowy tekst (bez dodatkowych komentarzy, wyjaśnień etc.). Nasz program DtP automatycznie wymieni tekst na ten, który zostanie wpisany w polu uwag.

Aby dopisać fragment tekstu do istniejącego, prosimy użyć narzędzia „Wstaw tekst od kursora”. Jak zwykle trzeba precyzyjnie wskazać miejsce wstawienia tekstu i wpisać jego dokładne brzmienie w polu uwag. Program DtP automatycznie umieści tekst w oznaczonym miejscu.

Użycie tych podstawowych i prostych narzędzi znacznie skróci czas wprowadzania poprawek, jest wygodniejsze dla korektora (po nabraniu wprawy), znacznie zmniejsza liczbę pomyłek i pominięć, ponieważ program wprowadza zmiany do składu półautomatycznie.

Łamanie i druk obszernej monografii

Zakończyliśmy prace nad przygotowaniem do druku oraz dostawą obszernej monografii naukowej na zlecenie Wydawnictwa Naukowego Sub Lupa oraz Babiogórskiego Parku Narodowego. Prace polegały na łamaniu publikacji naukowej zawierającej liczne schematy, wykresy i tabele. Dodatkowym utrudnieniem była konieczność wprowadzenia licznych poprawek redakcyjnych w złamanym już tekście. Zadanie wymagało organizacji pracy w weekendy oraz w godzinach nocnych, ale dzięki zaangażowaniu wszystkich stron udało się dotrzymać umówionego terminu. Skład i łamanie publikacji wraz z jej drukiem zamknął się w czasie 10 tygodni 🙂

Przygotowanie do druku poradnika

Zakończyliśmy prace nad wymagającym językowo i graficznie poradnikiem z dziedziny sprzedaży. Tym razem przeprowadziliśmy pełen proces wydawniczy: redakcję, korektę, skład i druk, a nasze Wydawnictwo Po Godzinach zajmie się dystrybucją.

Na życzenie autora okładka została wzbogacona o wypukłe tłoczenie tytułu a w środku zastosowano druk pogłębionej czerni z palety kolorów specjalnych.